עבירות רכוש

עבירות רכוש – סוגים עיקריים

קיימים מספר סוגים של עבירות רכוש ובהם:
גניבה – גניבה הינה נשיאה או נטילה של דבר בעל ערך הניתן להיגנב ללא הסכמת בעליו, במרמה וללא תביעת זכות בתום לב ומתוך כוונה לשלול את הדבר מבעליו באופן קבוע
כמו כן – שליחת יד במרמה בדבר הניתן להיגנב, בפיקדון או בבעלות חלקית, לשימושו הפרטי או לשימושם של אחרים שאינם בעלי הדבר.

שוד – עפ"י חוק העונשין שוד הינו גניבה המלווה באיום או באלימות.

שוד מזוין – הינו שוד שבמהלכו נעשה שימוש בנשק מכל סוג שהוא או כל דבר היכול לסכן או לפגוע באדם, או כאשר בשוד השתתפו כמה אנשים ו/או שבמהלכו נפגע אדם מאלימות.

פריצה והתפרצות – עבירות רכוש אליהן מתלווה גם אלמנט של חדירה לא מורשית.

  • פורץ מוגדר כמי ששובר חלק חיצוני או פנימי של בנין, או פותח – במפתח, במשיכה, בדחיפה, בהרמה או בכל דרך אחרת – דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבניין או פתח הנותן מעבר מחלק לחלק בבניין.
  • נכנס מוגדר כמי שמכניס לבניין חלק מגופו או מן הכלי שהוא משתמש בו.
  • מתפרץ מוגדר כמי שפורץ ונכנס או פורץ ויוצא.
  • כמו כן, הנכנס לבניין באיום, בתחבולה, או בקנוניה עם אדם שבבניין, או נכנס לארובה או לפתח אחר של הבניין העומד פתוח דרך קבע לצורך מסוים וכרגיל אינו נועד לשמש לכניסה, רואים אותו כאילו פרץ ונכנס.
  •  כאשר עבריין נושא עימו נשק חם או קר העבירה מוגדרת כהתפרצות בנסיבות חמורות.

אחזקת רכוש גנוב – על עבירות אלו נמנים המקרים בהם החשוד נתפס בעת קבלה או אחזקה של רכוש שלגביו קיים יסוד סביר כי הוא גנוב, ושלא הוכיח כי החזקה ברכוש נרכשה כדין

לעורך דין יניב זוסמן נסיון עשיר בייצוג חשודים ונאשמים בהליכי המעצר השונים ולאורך כל ההליך הפלילי.

חשוב, כי ליווי מקצועי מהשלב הראשון, יכול לחרוץ גורל התיק..

 

Scroll to Top

become part of our

דילוג לתוכן